Panduan Kursus

KURSUS : Kokurikulum-Unit Beruniform 1 (BSMM)
KOD KURSUS : WAJ 3110
KREDIT :  1 (0+1)
JAM INTRAKSI :  30
SEMESTER :  3

1. Sejarah Palang Merah/Bulan Sabit Merah (2 Jam)
• Sejarah pengasas Palang Merah/Bulan Sabit Merah
• Sejarah penubuhan Palang Merah/Bulan Sabit Merah
• Sejarah penubuhan Palang Merah/Bulan Sabit Merah di Malaysia
• Tujuan penubuhan Palang Merah/Bulan Sabit Merah

2. Struktur dan organisasi Palang Merah/Bulan Sabit Merah (2 Jam)
• Struktur & organisasi Palang Merah/Bulan Sabit Merah peringkat antarabangs (JAPM/ICRC, IFRC).
• Struktur dan Organisasi Palang Merah/Bulan Sabit Merah peringkat kebangsaan / negeri / daerah / IPG
• Struktur dan organisasi Palang Merah/Bulan Sabit Merah peringkat sekolah dan kumpulan.
• Fungsi majlis tertinggi

3. Perlembagaan Palang Merah/Bulan Sabit Merah (2 jam)
• Prinsip-prinsip asas Palang Merah/Bulan Sabit Merah
• Perlembagaan Palang Merah/Bulan Sabit Merah
• Lambang, cogan kata, lagu dan bendera Palang Merah/Bulan Sabit Merah

4.Pengurusan dan Pentadbiran (4 jam)
• Pendaftaran ahli dan kumpulan
• Kuasa penganjur
• Struktur unit
• Pengurusan folio/buku log/laporan aktiviti
• Tanggungjawab pemimpin
• Pakaian seragam ahli dan pemimpin
• Takwim dan perancangan aktiviti
• Anugerah dan penilaian

5. Disiplin dan Kerohanian (4 jam)
• Persetiaan dan undang-undang pertubuhan
• Lagu-lagu Palang Merah/Bulan Sabit Merah
• Doa, tazkirah, dan kata-kata hikmah

6. Asas Pertolongan Cemas (6 jam)
• Pengenalan kepada PC
• Tujuan dan Prinsip PC
• Penilaian asas pesakit
• Anduh dan Balutan
• Jenis-jenis luka dan rawatan
• Gigitan dan senggatan
• Keracunan dan Pitam dan renjatan
• Terbakar dan melecur
• Pemulihan Pernafasan
• Mengangkat dan memindahkan mangsa

7. Asas Kawad Kaki (4 jam)
• Kawad Kaki
• Bahasa Hukuman
• Pergerakan dan Formasi Kawad

8. Istiadat (2 jam)

• Istiadat Perhimpunan
• Istidat Melatik
• Istiadat Penyampaian Lencana
• Istiadat Bendera

9. Orientasi Kurikulum UBB di Sekolah Rendah (4 Jam)
• Program UBB di sekolah rendah
• Merancang program
• Program jangka pendek dan panjang
• Skim latihan
• Pesanan, galakan dan motivasi
• Cintakan pertubuhan sukarela
• Refleksi Makri Kokurikulum

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s